A „Pszichoanalízis és test“ címen futó, tudományágakon átnyúló bécsi szimpóziumot kétévente szervezzük. Súlypontját az analitikus testpszichoterápia módszereinek továbbfejlesztése képezi más terápiás irányokkal (különösen a klasszikus pszichoanalízissel és a mélypszichológiailag megalapozott testpszichoterápiával) valamint a határtudományokkal (pl. magzati és csecsemőkutatás, ideggyógyászat, humánetológia, primáta kutatás, zenetudományok, evolúciós biológia stb.) folytatott diskurzus révén.

Einführung in
die Entstehung der
Wiener Symposia
>>>>>

Analitikus Testpszichoterápia/ Szimpózium, 2011

A 8. „Test & pszichoanalízis” Bécsi Szimpózium, amely 2011 szeptember 30. és október 2. között kerül megrendezésre, tartalmilag kapcsolódik az előző hét (1998-2009) szimpóziumhoz. Ezúttal a téma a szuggesztió.

A szuggesztió fogalma hétköznapi megjelenésében egy pszichológiai folyamatot jelent, melyben egy személy egy másik személy gondolataira, érzéseire és magatartására befolyást gyakorol. Aki tudatosan akar szuggerálni, önmagát és a Másikat,mint intencionális lényt kell megragadnia/felfognia. Ezt a minőséget számos biológus támasztja alá és tulajdonítja azt némely állatfajnak.
Ismereteink szerint, az emberszabásúak birtokolnak egy „theory of mind”-ot, azaz egy mentális feltételezést mások szándékával és motivációjával összefüggésben, amely a fajtársak között a manipuláció saját hasznú képességét vonja maga után. Ez a nyilvánvalóan mélyen gyökerező macchiavellista intelligencia teszi lehetővé az empátián alapuló kooperatív együttműködést.

A csecsemőkutatásból származó „social referencing” a gyermek selfregulatív fejlődésében ismert fogalom, így ismert az is, hogy a gondozó személy affektív befolyásolásában, amely kihat a gyermek magatartására az emocionális szignalizáció kiemelt jelentőséggel bír.
A visuel cliff példája ennek: a gondozó személy mimikájában megjelenő változás jelentős módon hat a gyermek explorációs magatartására. Itt olyan szuggesztív befolyásolásról van szó, amely tudatos vagy tudattalan természetű lehet.

A kérdés, hogy milyen módon és mennyire játszik szerepet a szuggesztív befolyásolás az analitikus folyamatokban, a pszichoanalízis, a pszichoanalitikus terápiák vagy analitikus testpszichoterápiák esetében, a klinikai munka lényegét érinti.
A mindenkori aktuális terápiás kapcsolatban a szuggesztió alapvetően affektív folyamatokhoz kötött: emocionális szignálok cseréjéhez, amely folytatólagosan két irányban történik, pácienstől terapeutáig és terapeutától páciens felé.

A kölcsönös emocionális szignalizációhoz a terápiás történés vitalitását tekintve még egy elősegítő, vagy szükségszerű szerep kapcsolható: ugyanis nem tudunk nem szignalizálni, éppen ezért köti egymáshoz ez a történés az interakciós partnereket.
Különösen az interszubjektív relácionális pszichoterápia megértési keretében nehéz kezelni a páciensre és terapeutára ható implicit és szubliminális folyamatok megfigyelését.
A konstans módon lefutó nonverbális szignáladások majdhogynem egy kényszeres befolyásoláshoz vezetnek, ahol többek között a terápiás tér megjelenése, a terapeuta fellépése, kisugárzása, és testi megjelenése is idesorolható.
Ez oda vezethet, hogy az intendált, szándékolt befolyásolás a nem szándékolt befolyásolástól nehezen lesz megkülönböztethető, amely egyben a kérdést is felveti: miként hat a terápiás eljárásunk?

Ezzel együtt érvényes, hogy minden kapcsolat alapjaiban egy csábítási játékot jelenít meg, amire különböző módon reagálunk. Ez néhányunkat, akikben a testpszichoterápiás szemlélet erősebben érvényesül lehetséges, hogy mélyebben érint, míg egy hangsúlyosan verbális terapeutát a terápiás helyzetben megjelenő „testi kínálat játéktere” szólíthat meg.
Egy távolságtartóbb pszichoanalitikus megközelítésből ez a folyamat kétségbeejtő is lehet, ha a szuggesztív hatás bizonyos értelemben rabul ejt, és először csak a távolságtartás és az átgondolás fázisán túl hat spontán és felszabadítóan, struktúrát változtató módon.
Egy ilyen megközelítésben az interaktív szcénák tudatos alakítása vagy megalkotása („szcenikus interakció”) egy ellentétes viszonyban áll a pszichoanalitikus reflexív alapfelállással.

A standard setting előnye lehet, hogy a terápiás koordináták világosan fogalmazódnak meg, amelyek az analitikus magatartást bizonyos mértékig definiálják, és amelyek mentén az analitikus számára még éppen elérhető valami az áttételi és viszont-áttételi folyamatokból.
Ha testterápiás szemlélettel dolgozunk, megnyílik előttünk egy mező, amely kezdetben alig definiálható, és amelyben a szuggesztív befolyásolási intervenciók jelentősen komplexebbek és kevésbé átláthatóak.

Alapvető kérdések, amelyekkel a szimpózium foglalkozik:

• Mi a tudatos és nem tudatos szuggesztió?
• Mi a pozitív és negatív szuggesztió közötti különbség?
• Létezik egyáltalán más a szuggesztión kívül?
• Az egész klinikai történés közvetlenül újra és újra feloldható egy kölcsönös szuggesztióban?
• Elérünk egy pszichoterápiás hatást azáltal, hogy a páciensben hiszünk?
• Mit vonhat egyáltalán a szuggesztió maga után?
• A páciens és terapeuta között megjelenő szuggesztív folyamat (a tudattalan fantáziákból kiindulva) tényleg csak a gondolkodás és analízis komplexebb folyamatain át ragadható meg?
• Amit szuggesztiónak nevezünk, feloldható a kommunikációs folyamatok szélesebb spektrumán?
• Milyen módon érnek el pszichoterápiás intervenciók hosszú távú változást, ha nem csak szuggesztíven hatnak ?

Ezek és további kérdések foglalkoztatnak minket a 8. „Test & Pszichoanalízis” Bécsi Szimpózium során, amely releváns kérdésfeltevéseivel tartalmilag jelentősen kapcsolódik az előző (7.) szimpózium anyagához, többek között a befolyásolás biológiai alapjaihoz, az akusztikus doménekhez, amelyek a szuggesztió összefüggéseit mélyítik tovább.

Fehér Pálma Virág

_______________________________________
Magyar Szomato-Pszichoterápiás Egyesület
Fehér Pálma Virág, feher.palma@velvet.hu
Klinikai szakpszichológus, szomatopszichoterapeuta

7. Wiener Symposium
Psychoanalyse und Körper

Der Gesang der Sirenen
Hören - Sprechen - Stimme - RESONANZ
21. - 24. Mai 2009 Fotogalerie
Seite 1
/ Seite 2
Ort: Kardinal König Haus, 1130 Wien
>>> zum Symposiumsprogramm Fortbildungsbestätigung
6. Wiener Symposium
Psychoanalyse und Körper

Traumatherapie zwischen Körper-, imaginativer- und Beziehungsarbeit
22. - 24.Sept. 2006, Päsymposium: 21.Sept. 2006
Ort:VHS Hietzing, 1130 Wien, Hofwiesengasse 48
>>> zum VI. Symposium
Tagungsband zum 6. Symposium
Information:
P.Geißler (geissler.p@aon.at)
O. Hofer-Moser (otto.hofer-moser@aon.at )
5. Wiener Symposium
Psychoanalyse und Körper
Das Körperselbst und seine Regulierungsstörungen
23.-25.Sept. 2005, Präsymposium: 22. Sept. 2005
Ort:VHS Hietzing, 1130 Wien, Hofwiesengasse 48
>>> zum V. Symposium
Tagungsband zum 5. Symposium
Information:
P. Geißler (geissler.p@aon.at),
W. Milch (Wolfgang.Milch@psycho.med.uni-giessen.de)
4. Wiener Symposium
Psychoanalyse und Körper

Therapeutische Interaktion: Makro- und Mikroperspektive
17. bis 19. September 2004, Präsymposium:16. September 2004
Ort: Hörsaalzentrum des neuen Wiener AKH, 1090 Wien, Währinger Gürtel 18-20
>>> zum IV. Symposium
Tagungsband zum 4. Symposium
3. Wiener Symposium
Psychoanalyse und Körper
Körperbilder
27. bis 28. September 2002, Präsymposium:26. September 2002
Ort: Hörsaalzentrum des neuen Wiener AKH,
1090 Wien, Währinger Gürtel 18-20
Tagungsband zum 3. Symposium Tagungsbericht
2. Wiener Symposium
Psychoanalyse und Körper
Über den Körper zur Sexualität finden
Triebschicksal - Motivationssystem - Bindungsmuster -Objektbeziehung
29. September - 1. Oktober 2000
Tagungsband zum 2. Symposium
1. Wiener Symposium
Psychoanalyse und Körper
9. bis 12. Juli 1998
Tagungsband zum 1. Symposium