Az AKP (Arbeitskreis für analytische körperbezogene Psychotherapie = Analitikus Testpszichoterápia szakmai kör) mint munkaközösség 1994 óta működik, 1997 óta pedig egyesületi státuszt élvez. Az AKP stratégiai céljai:


  1. Hasonló orientációjú személyek és munkacsoportok összefogása, közös projektek megvalósítása.

  2. A „Pszichoanalízis és a test“ elnevezésű bécsi szimpóziumok tervezése, szervezése és lebonyolítása.

  3. Pszichoanalitikus és testpszichoterápiás megközelítések és eljárások integrációs lehetőségeinek és határainak kritikus vizsgálata, tekintettel az „analitikus testpszichoterápia“ sajátos módszereire. ... [mehr]